ایده اپل به مناسبت روز ايدز

اپل به مناسبت روز ايدز لوگو فروشگاه هاي خود را به رنگ قرمز درآورد

 

به امید روزی که این بیماری دارای راه درمان باشد .

0