فروشگاه آفر هایپر موقتا غیرفعال میشود .

فروشگاه آفر هایپر پس از 4 سال فعالیت به صورت موقت غیرفعال میشود تا تصمیمات جدید بروی ادامه کار مورد برسی قرار بگیرد .

 

 

جدید ترین اخبار از همین طریق به اطلاع شما خواهد رسید .

0